Juridik

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och de efterlevandes tillgångar och skulder.

Det är inte ovanligt att avlidna saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande.

Då kan dödsboet vända sig till socialkontoret i den avlidnes hemkommun. Socialkontoret prövar om det går att göra en dödsboanmälan, som då ersätter bouppteckningen.

Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska man ta hänsyn till hans eller hennes andel i det gemensamma giftorättsgodset när man beräknar tillgångarna.

Givetvis kan vi vara er behjälplig med bouppteckningartestamenten eller annan juridisk hjälp när ni så behöver.

Alltid fri telefonrådgivning. Du kan höra av dig till oss på telefonnummer 08-648 76 55 för mer information. Jourtelefon: 076-052 44 33

vit duva