Vad händer efter begravningen?

När väl begravningen är genomförd och när det gäller kremationsbegravning har Du ett år på Dig att bestämma Dig vad Du vill göra med askan. Ska askan spridas i en minneslund kommer det ske utan att Du får reda på när och var på minneslunden det skett. Du blir bara meddelad att det skett. Tänk på att ingen spridning sker om snön har lagt sig, då väntar kyrkogårdsförvaltningen till våren.

Vill Du att askan ska gravsättas i en befintlig grav, tex familjegrav, ska ett gravöppningsintyg sändas till kyrkogårdsförvaltningen eller församlingen där den avlidne ska begravas. I Stockholm ringer du till kyrkogårdsförvaltningen tel: 08-508 301 93 och kommer överens med dem om tid för urnsänkningen/urnnedsättningen om du vill närvara. Meddela överenskommen tid till begravningsbyrån.

Vid önskan om en ny grav, tar man kontakt med önskad församling eller kyrkogårdsförvaltning. Gravarna inom församlingarna är i första hand reserverade för församlingsmedlemmarna i respektive församling, men hade den avlidne starka band eller anknytning till en viss församling går det ibland att ordna en ny grav där, men det är inte något som man kan ta för givet.

Alltid fri telefonrådgivning. Du kan höra av dig till oss på telefonnummer 08-648 76 55 för mer information. Jourtelefon: 076-052 44 33

vit blomma